०२० - २६६१०१०९४ / ०२० - २६६८०१७६
 जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय,पुणे. |

महाराष्ट्र शासन जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय ,पुणे

आपले स्वागत करीत आहे.योजना

Untitled Document

अनुक्रमांक नाव डाऊनलोड
1 खेळांडूसाठी विविध योजना
2 स्वयसिद्ध स्वरक्षण योजना
3 महाराष्ट्र राज्य क्रीडा परिषद योजना
4 युवक कल्याण विषयक अनुदान योजना
5 क्रीडांगण विकास अनुदान योजना
6 व्यायाम शाळा विकास अनुदान
7 शाळांसाठी प्रोत्साहनात्मक अनुदान
8 जिल्हा क्रीडा प्रशिक्षण केंद्र
9 क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य
10 क्रीडा संकुल बांधकाम योजना

Untitled Document
  • शिवापूर दर्गा

  • फर्ग्युसन कॉलेज

  • श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती

  • सिंहगड किल्ला