०२० - २६६१०१०९४ / ०२० - २६६८०१७६
 जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय,पुणे. |

महाराष्ट्र शासन जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय ,पुणे

आपले स्वागत करीत आहे.विभागीय स्पर्धा कार्यक्रम

Untitled Document

अनुक्रमांक नाव डाऊनलोड
1 विभागस्तर क्रीडा स्पर्धा वेळापत्रक २०१७-१८
2 विभागस्तर क्रीडा स्पर्धा कार्यक्रम 2017-18

पुणे गॅलरी

Untitled Document
  • शिवापूर दर्गा

  • फर्ग्युसन कॉलेज

  • श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती

  • सिंहगड किल्ला