०२० - २६६१०१०९४ / ०२० - २६६८०१७६
 जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय,पुणे. |

महाराष्ट्र शासन जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय ,पुणे

आपले स्वागत करीत आहे.शासन निर्णय(G.R)

Untitled Document
अनुक्रमांक शिर्षक डाऊनलोड
1 क्रीडांगण विकास अनुदान योजना
2 शाळांसाठी प्रोत्साहनात्मक अनुदान
3 व्यायामशाळा विकास अनुदान योजना
4 वयोवृध्द खेळाडूंच्या मानधनात वाढ करणे
5 राज्य राष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होणा-या १० व १२ वी च्या खेळाडूंना वाढीव गुण बाबत
6 युवक कल्याण अनुदान विषयक योजना
7 तालुका, जिल्हा व विभागीय क्रीडा संकुल योजना
8 तालीम कुस्ती केंद्राचा विकास
9 खेळाडूंसाठी शिष्यवृत्ती विषयक योजना
10 क्रीडा सूविधा निर्मीतीसाठी आर्थिक सहाय्य योजना
11 अधिकृत आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी तसेच खेळाडूंना प्रशिक्षण व इतर बाबींसाठी आर्थिक सहाय्य देणे
12 ११ वी प्रवेशासाठी ३ टक्के खेळाडूंसाठी जागा राखीव
13 ५ टक्के खेळाडू आरक्षण

Untitled Document
  • शिवापूर दर्गा

  • फर्ग्युसन कॉलेज

  • श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती

  • सिंहगड किल्ला