०२० - २६६१०१०९४ / ०२० - २६६८०१७६
 जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय,पुणे. |

महाराष्ट्र शासन जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय ,पुणे

आपले स्वागत करीत आहे.शासन निर्णय(G.R)

Untitled Document
अनुक्रमांक शिर्षक डाऊनलोड
1 thfg
2 क्रीडांगण विकास अनुदान योजना क्रीडांगण विकास अनुदान योजना
3 क्रीडांगण विकास अनुदान योजना
4 शाळांसाठी प्रोत्साहनात्मक अनुदान
5 व्यायामशाळा विकास अनुदान योजना
6 वयोवृध्द खेळाडूंच्या मानधनात वाढ करणे
7 राज्य राष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होणा-या १० व १२ वी च्या खेळाडूंना वाढीव गुण बाबत
8 युवक कल्याण अनुदान विषयक योजना
9 तालुका, जिल्हा व विभागीय क्रीडा संकुल योजना
10 तालीम कुस्ती केंद्राचा विकास
11 खेळाडूंसाठी शिष्यवृत्ती विषयक योजना
12 क्रीडा सूविधा निर्मीतीसाठी आर्थिक सहाय्य योजना
13 अधिकृत आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी तसेच खेळाडूंना प्रशिक्षण व इतर बाबींसाठी आर्थिक सहाय्य देणे
14 ११ वी प्रवेशासाठी ३ टक्के खेळाडूंसाठी जागा राखीव
15 ५ टक्के खेळाडू आरक्षण

Untitled Document
  • शिवापूर दर्गा

  • फर्ग्युसन कॉलेज

  • श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती

  • सिंहगड किल्ला

  • hacked

  • shell