०२० - २६६१०१०९४ / ०२० - २६६८०१७६
 जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय,पुणे. |

महाराष्ट्र शासन जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय ,पुणे

आपले स्वागत करीत आहे.पुणे जिल्हा

Untitled Document

अनुक्रमांक नाव डाऊनलोड
1 जिल्हास्तर शालेय क्रीडा स्पर्धा कार्यक्रम 2017 -18
2 शिरूर तालुका स्तर क्रीडा स्पर्धा २०१७-१८
3 मुळशी तालुका क्रीडा स्पर्धा २०१७ - १८
4 मावळ तालुका क्रीडा स्पर्धा २०१७ - १८
5 खेड तालुका स्तर क्रीडा स्पर्धा २०१७-१८
6 हवेली तालुका क्रीडा स्पर्धा २०१७ - १८
7 दौंड तालुका क्रीडा स्पर्धा २०१७ - १८
8 भाेर तालुका स्तर क्रीडा स्पर्धा २०१७-१८
9 वेल्हा तालुका - शालेय क्रीडा स्पर्धा कार्यक्रम 2017 -18
10 बारामती तालुका - शालेय क्रीडा स्पर्धा कार्यक्रम 2017 -18
11 पुरंदर तालुका - शालेय क्रीडा स्पर्धा कार्यक्रम 2017 -18
12 जुन्नर तालुका - शालेय क्रीडा स्पर्धा कार्यक्रम 2017 -18
13 आंबेगाव तालुका - शालेय क्रीडा स्पर्धा कार्यक्रम 2017 -18
14 इंदापूर तालुका - शालेय क्रीडा स्पर्धा कार्यक्रम 2017 -18

Untitled Document
  • शिवापूर दर्गा

  • फर्ग्युसन कॉलेज

  • श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती

  • सिंहगड किल्ला