०२० - २६६१०१०९४ / ०२० - २६६८०१७६
 जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय,पुणे. |

महाराष्ट्र शासन जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय ,पुणे

आपले स्वागत करीत आहे.राज्यस्तरीय स्पर्धा कार्यक्रम

Untitled Document

अनुक्रमांक नाव डाऊनलोड
1 राज्यस्तर शालेय क्रीडा स्पर्धा वेळापत्रक २०१७-१८

Untitled Document
  • शिवापूर दर्गा

  • फर्ग्युसन कॉलेज

  • श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती

  • सिंहगड किल्ला