०२० - २६६१०१०९४ / ०२० - २६६८०१७६
 जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय,पुणे. |

महाराष्ट्र शासन जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय ,पुणे

आपले स्वागत करीत आहे.पुरस्कार

Untitled Document

अनुक्रमांक नाव डाऊनलोड
1 गुणवंत क्रीडशिक्षक पुरस्कार
2 माहिती
3 शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार
4 जिल्हा व राज्य युवा पुरस्कार
5 जिल्हा क्रीडा पुरस्कार

Untitled Document
  • शिवापूर दर्गा

  • फर्ग्युसन कॉलेज

  • श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती

  • सिंहगड किल्ला