०२० - २६६१०१०९४ / ०२० - २६६८०१७६
 जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय,पुणे. |

महाराष्ट्र शासन जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय ,पुणे

आपले स्वागत करीत आहे.क्रीडा संकुल

शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, पुणे पुढे जा
विभागीय क्रीडा संकुल, येरवडा,पुणे पुढे जा
जिल्हा क्रीडा संकुल, बारामती,पुणे पुढे जा
तालुका क्रीडा संकुल, इंदापुर ता. इंदापुर पुढे जा
तालुका क्रीडा संकुल, माळेगाव ता. बारामती पुढे जा
तालुका क्रीडा संकुल,राजगुरुनगर ता. खेड पुढे जा
तालुका क्रीडा संकुल,मंचर ता.आंबेगाव पुढे जा
माहिती पुढे जा

Untitled Document
  • शिवापूर दर्गा

  • फर्ग्युसन कॉलेज

  • श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती

  • सिंहगड किल्ला