०२० - २६६१०१०९४ / ०२० - २६६८०१७६
 जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय,पुणे. |

महाराष्ट्र शासन जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय ,पुणे

आपले स्वागत करीत आहे.जिल्हा व तालुका निहाय युवकांची यादी (शोधण्यासाठी)


जिल्हा निहाय युवकांची यादी शोधण्यासाठी खाली क्लिक करा


तालुका निहाय युवकांची यादी शोधण्यासाठी खाली क्लिक करा


खेडे/विभागातील युवकांची यादी शोधण्यासाठी खाली क्लिक करा


MUNESH MADHUKAR RAUT9850007626

Student
DARSHAN CHANDRAKANT KALYANSHE9850007625

Student
SAGAR VILASRAO BHOSALE9850004595

Student
KALAWATI RAJARAM GAIKWAD9850004511

Student
MEERA SHEKHAR OKE9850004029

Student
VIVEK PADMAKAR JALUKAR9850004006

Student